Escritos a veces con sentido, a veces sin razón.

Escritos a veces con sentido, a veces sin razón. Escritos a veces con sentido, a veces sin razón. Escritos a veces con sentido, a veces sin razón.
image43